34 CP Tower 3, Tower A, Level 4,
Phayathai Road, Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 10400
Mon - Fri 8:00 - 17:00
info@thaiwindenergy.org

.

“รองนายกรัฐมนตรีของไทย ต้อนรับอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก สู่งาน งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021”

เรียน ท่านผู้มีเกียรติในอุตสาหกรรม

กระทรวงพลังงาน ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีและให้การสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการและการประชุมฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ ไบเทคบางนา และผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยงานนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจุดนัดพบระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานในอนาคต ที่มีความสะอาดมากขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทันสมัย และยั่งยืน

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือได้ว่าส่งผลกระทบต่อภาคส่วนพลังงานค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับภาคส่วนอื่น ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราควรพลิกความท้าทายให้กลายเป็นโอกาส โดยการปฏิวัติระบบพลังงานให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกที่มุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ พลังงานหมุนเวียนแสดงถึงโอกาสการลงทุนครั้งใหญ่ในอาเซียน ด้วยมูลค่าประมาณกว่า 281 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ที่ถูกจัดสรรให้โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนในระหว่างปีค.ศ. 2018 – 2025อาเซียนยังได้รับการคาดหวังให้เป็นกุญแจขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด LNG ที่มีปริมาณ 83 ล้านตันต่อปี ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2019 – 2040 ด้วยศักยภาพในการเปิดตลาดก๊าซเสรี นอกจากนั้นแล้ว digitalization จะมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในภูมิภาค โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น smart grids, renewables integration และ high-performance energy efficiency

กระผมเชื่อว่า ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย เป็นเวทีที่เหมาะสมและตรงประเด็นอย่างยิ่งในการพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และกระผมอยากเรียนเชิญทุกท่านจากภาคส่วนพลังงาน ให้ติดต่อกับบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นทส์ ผู้จัดงาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ เอเนอร์ยี่ 2021 เพื่อหารือถึงโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานที่สำคัญครั้งนี้ ไม่ว่าที่งานจริงหรือผ่านระบบออนไลน์ กระผมหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยเร่งพัฒนาการด้านพลังงานผสมผสานของภูมิภาค ผ่านการสนทนาแบบเปิด การแลกเปลี่ยนข้อมูล และโอกาสทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างอนาคตด้านพลังงานของเรา

ในฐานะตัวแทนของกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทย กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านที่มาเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2021 และขอให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ที่มา www.futureenergyasia.com
https://tinyurl.com/fme7vewk

Full Screen Popup Powered By : XYZScripts.com